หมวดหมู่: เดือนมกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงความยินดี และซ้อมรับปริญาบัตร ครั้งที่ 57

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

ภาพหมู่รับปริญาบัตร ครั้งที่ 57 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

กิจกรรมงานกาดเกียร์ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

วิศวฯ มช+สถาบันพระปกเกล้า หารือความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง “ความแตกต่างทางการศึกษากับเทคโลยี” : 11 มกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Seoul National University : 10 มกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Cheng University, Taiwan : 10 มกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

MOU มช. กับ มศก : 10 มกราคม 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

MOU งาน Vatu ธนาคารกรุงไทย : 9 มกราคม 2566