หมวดหมู่: ปี 2566

Posted in เดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา คณวิศวกรรมศาสตร์ มช 2566

Posted in เดือนมิถุนายน 2566

ผู้บริหารพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted in เดือนมิถุนายน 2566

อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Posted in เดือนมิถุนายน 2566

53ปี แห่งการสถาปนา วิศวฯ มช.

Posted in เดือนมิถุนายน 2566

เตรียมความพร้อมเผ…

Posted in ปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ วันที่ 12 /02/2566

Posted in ปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

งานวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่4 กุมภาพันธ์ 2566

Posted in ปี 2566 เดือนมกราคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงความยินดี และซ้อมรับปริญาบัตร ครั้งที่ 57